zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Starsza kobieta wstająca z wózka inwalidzkiego, za nią młodsza kobieta, która jej pomaga.

Wytchnienie dla opiekunów. Do końca września trwa nabór ofert od organizacji pozarządowych do nowego programu

Data dodania: 30 września 2020
Do końca września organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o wsparcie z programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021”. Na realizację programu w bieżącym roku przeznaczono 30 mln zł. W przyszłym roku ta kwota ma wzrosnąć do poziomu 50 mln zł.
Cofnij

W ramach programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021” organizacje pozarządowe otrzymają dofinansowanie na usługi opieki wytchnieniowej zarówno w ramach pobytu dziennego, jak i pobytu całodobowego. Program sfinansuje także członkom rodziny lub opiekunom osób z niepełnosprawnością specjalistyczne poradnictwo psychologiczne lub terapeutyczne, a także wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki.

Jak i gdzie złożyć wniosek?
Organizacje pozarządowe, które posiadają statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzą działalność na rzecz tych osób od co najmniej 3 lat, powinny złożyć odpowiedni wniosek w formie papierowej do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych lub składając osobiście w Kancelarii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, albo w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (oferta opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Nabór ofert trwa do 30 września 2020 roku. Program będzie realizowany od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Miliony z Funduszu Solidarnościowego
Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację programu w bieżącym roku przeznaczono 30 mln zł. W przyszłym roku kwota ta ma wzrosnąć do poziomu 50 mln zł.

W dwóch pierwszych edycjach programu w 2019 i 2020 roku o dofinansowanie usług opieki wytchnieniowej mogły ubiegać się samorządy - gminy i powiaty. Na realizacje programu ze środków Funduszu Solidarnościowego przeznaczono do tej pory w sumie ponad 52,2 mln zł.

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej