zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika wyróżniająca z napisem - Rada Miasta

XXIII sesja Rady Miasta Legionowo

Data dodania: 16 listopada 2020
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIII sesję Rady Miasta Legionowo 25 listopada 2020 r. o godz. 10:00. Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.
Cofnij

Porządek obrad:

 1. Otwarcie o

  1. Otwarcie obrad.

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.

  4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.

  5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2020 r.

  6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2020 – 2026.

  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych.

  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

  9. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

  10. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.

  11. Wolne wnioski.

  12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański