zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na zdjęciu bar „RaBarBar”, znajdujący się w budynku Starostwa Powiatowego

Zajęcia reintegracyjne w CIS

Data dodania: 5 lipca 2018

Projekt „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” został opracowany, zwiększyć efektywności i skuteczność działań CIS w zakresie włączenia i wzmacniania uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu legionowskiego. Propozycja zgłoszona przez CIS, jako jedyna z terenu Mazowsza, znalazła się wśród szesnastu najlepszych, które MRPiPS zdecydowało się współfinansować.

Cofnij

Dotychczasowe doświadczenia CIS pokazują potrzebę sięgania po nowe narzędzia wsparcia, dlatego w projekcie, poza stałym i sprawdzonym katalogiem działań, zaproponowano wprowadzenie nowych aktywności – treningów interpersonalnych i interpersonalnych mających na celu pobudzenie rozwoju osobistego oraz kompetencji i umiejętności społecznych.

Ta forma wsparcia pomaga uczestnikom uwierzyć, że są w stanie sprostać oczekiwaniom społecznym i standardom wymagającego rynku pracy. - Projekt to jedna z wielu inicjatyw obecnie realizowanych. Osobom, które chcą powrócić na rynek pracy oferujemy szereg działań aktywizujących, w tym wsparcie psychologiczne, prawne, terapeutyczne, coaching, spotkania rodzinne, a nawet pomoc w leczeniu. Aby wzmocnić kompetencje zawodowe uczestników CIS oferujemy doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, praktyki u lokalnych pracodawców, czy też naukę i doskonalenie zawodu w naszych własnych warsztatach zawodowych: opiekuńczym, gastronomicznym, gospodarczym i remontowym - wyjaśnia Dorota Wróbel-Górecka, Dyrektor Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.

W swoich działaniach Centrum Integracji Społecznej konsekwentnie wdraża zasadę współpracy międzysektorowej, dlatego projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy (sektor publiczny), Powiatową Izbą Gospodarczą (sektor biznesowy) oraz Mazowiecką Federacją Rozwoju Ekonomii Społecznej (sektor pozarządowy).


Rekrutacja do uczestnictwa w zajęciach reintegracyjnych w CIS wciąż trwa. Zapraszamy!
 

źródło: /powiat-legionowski/