zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na zdjęciu osoba pracująca na laptopie

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia audytowania dostępności w obszarze cyfrowym, architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym

Data dodania: 19 maja 2021

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego wspólnie z partnerem Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan rozpoczęła realizację projektu Mocna NGO, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Cofnij

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego organizacji pozarządowych w zakresie audytowania dostępności w obszarze: cyfrowym, architektonicznym oraz informacyjno-komunikacyjnym.

Uczestnikom/-czkom projektu oferujemy udział w maksymalnie 16 dniach szkoleniowych z trzech obszarów tematycznych (architektoniczny, cyfrowy i informacyjno-komunikacyjny), doradztwo naszych ekspertów podczas realizacji pilotażowych audytów przeprowadzanych w organizacjach, certyfikaty ukończenia szkolenia w danym obszarze tematycznym oraz komplet materiałów szkoleniowych w danym zakresie.

Projekt obejmuje teren całej Polski i do udziału w nim zapraszamy:

  • organizacje pozarządowe działające statutowo na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
  • organizacje działające w różnych obszarach (np.: zdrowie, transport, turystyka, edukacja, rynek pracy, sport),
  • organizacje o różnej wielkości oraz skali działania czy liczby zatrudnionych osób.

Uczestnikami/-czkami projektu mogą być członkowie/członkinie kadry zarządzającej organizacją, pracownicy etatowi, współpracownicy/-czki czy wolontariusze i wolontariuszki.

Założeniem projektu jest przygotowanie kadry organizacji do wykonywania w przyszłości audytów i certyfikacji swojej organizacji, a także certyfikacji innych podmiotów w zakresie dostępności.

Projekt realizowany jest od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Aktualnie FIRR i SML jest w trakcie rekrutacji, dlatego zapraszamy wszystkie organizacje, które chciałyby wziąć udział w projekcie, do aplikowania.

Uwaga! Dokumenty rekrutacyjne prosimy kierować w formie skanów na adres e-mail: mocnango@firr.org.pl.

Po akceptacji zgodności i kompletności przesłanych skanów uczestnicy będą proszeni o przesłanie kompletu oryginałów dokumentów do biura projektu pod adres:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Oddział w Warszawie
Pl. Konstytucji 5/4
00-657 Warszawa z dopiskiem „Mocna NGO”

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. +48 663 883 342 lub +48 663 660 051. Aktualizacja harmonogramu będzie publikowana na stronie www.firr.org.pl w zakładce projekty.

Najbliższy termin szkolenia z obszaru dostępności cyfrowej: 24, 25, 26 maja 2021 godz. 9:00-15:45 oraz 1 i 2 czerwca 2021 r. w godz. 9:00-15:45. Zgłoszone na szkolenie osoby mają obowiązek wziąć udział we wszystkich dniach szkoleniowych obejmujących 40h szkolenia.

Szkolenie organizowane jest w formie zdalnej na platformie, do której dostęp otrzymają zgłoszone osoby.

źródło: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Logotypy