zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Kalendarz wydarzeń

 • XXXIII sesja Rady Miasta Legionowo

  Data wydarzenia: 27 kwietnia 2005
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zwołuję XXXIII sesję Rady Miasta Legionowo w dniu 27 kwietnia 2005 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 3. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad. 2. Ustalenie porządku obrad. 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami. 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Legionowo na 2005 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/362/2004 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2004 roku z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2005 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż części gruntu stanowiącego własność Gminy Legionowo przyległego do nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Aleja 3-go Maja 22 D i E. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż lokali mieszkalnych powstałych w wyniku budowy budynku wielomieszkaniowego przy ul. gen. Bolesława Roi 2. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Legionowo rodziny narodowości polskiej - repatriantów z terenów azjatyckich części byłego ZSRR. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy w celu realizacji umów świadczenia usług na rzecz Urzędu Miasta Legionowo. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Legionowo w tytułu wykonania budżetu Gminy Legionowo na 2004 rok: a) odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Legionowo, b) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Legionowo, c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącej sprawozdania Prezydenta Miasta Legionowo z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2004 rok, d) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Legionowo w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Legionowo, e) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Legionowo w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Legionowo, f) dyskusja, rozpatrywanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2004 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Legionowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2004 rok. 12. Interpelacje i zapytania radnych. 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady dr Lech Jerzy Hryniszyn
 • „Z muzyką przez świat”
  spektakl w Przedszkolu Miejskim nr 12

  Data wydarzenia: 29 kwietnia 2005
  Zapraszamy wszystkie dzieci
  W piątek 29 kwietnia 2005r. o godz. 12.00 zapraszam wszystkie chętne dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 12 w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7 na spektakl pt. „Z muzyką przez świat” w wykonaniu aktorów scen warszawskich. Tematem przewodnim będzie Unia Europejska, którą poznawać będziemy podczas wędrówki po jej krajach. Bilet wstępu dla dzieci z osiedla 2 zł., nasi wychowankowie – wstęp wolny.
  Zapraszam Grażyna Chojnowska
 • „Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego”
  szkolenie dla nauczycieli

  Data wydarzenia: 12 maja 2005
  Szkolenie dla nauczycieli
  W dniu 12 maja 2005 w godz. 15.00 – 19.00 odbędzie się szkolenie dla nauczycieli przedszkoli na temat „Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego” (awans na stopień nauczyciela dyplomowanego), w tym ułożenie wymaganej dokumentacji. Szkolenie prowadzić będzie Pani Wasiak–Gołębiewska z ODN w Warszawie. Koszt ok. 20 zł. od osoby; liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia proszę kierować pod nr tel. 774-58-38
 • Mecz K.S. Legion

  Data wydarzenia: 04 maja 2005
  Klub Sportowy Legion-Legionowo zaprasza na mecz barażowy o wejście do I ligi koszykówki: CA~IB PW Legion-Legionowo – Pyra Poznań który odbędzie się 4 maja (środa) o godz. 19:00 w hali sportowej przy Zespole Szkół na os. Piaski (ul. Zegrzyńska 3) w Legionowie. Wstęp wolny! Zarząd KS Legion
 • Recital Skrzypcowy

  Data wydarzenia: 15 maja 2005
 • Otwarcie wystawy Joanny Mianowskiej "Chwila"

  Data wydarzenia: 13 - 20 maja 2005
 • PREZENTACJE TEATRALNE

  Data wydarzenia: 14 - 15 maja 2005
 • XVI Festiwal Piosenki Przedszkolnej
  Rozśpiewane Przedszkole

  Data wydarzenia: 13 maja 2005
  Zapraszamy do Przedszkola Miejskiego nr 12 w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7 na XVI Festiwal Piosenki Przedszkolnej "Rozśpiewane Przedszkole"
  13 maja 2005 o godz. 10.00 Wystąpi zespól muzyczny ze Szkoły Muzycznej w Legionowie oraz dzieci ze Żłobka Miejskiego i 11 przedszkoli Legionowa. Wstąp wolny. Grażyna Chojnowska
 • Bal w pokoiku lal
  teatrzyk

  Data wydarzenia: 13 maja 2005
  Zapraszamy do Przedszkola Miejskiego nr 12 w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7 na Teatrzyk pt. "Bal w pokoiku lal" w wykonaniu dzieci 6-letnich z przedszkolnego Teatru Króla Maciusia. 13 maja 2005 godz. 15.30 Wstęp - dobrowolna kwota, która zostanie przeznaczona na zakup suchej karmy dla bezdomnych zwierząt ze Schroniska w Józefowie. Grażyna Chojnowska
 • Festyn z okazji Dnia Dziecka
  w Przedszkolu Miejskim nr 12

  Data wydarzenia: 03 czerwca 2005
  Zapraszamy do Przedszkola Miejskiego nr 12 w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7 na Festyn z okazji Dnia Dziecka 3 czerwca 2005r. o godz. 15.00 zapewniamy liczne atrakcje w ogrodzie, kiermasze - z ciekawą ofertą od 2 zł., wesołą zabawę. Zapraszamy Grażyna Chojnowska