zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
05-120 Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
Adres do korespondencji:
05-120 Legionowo
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
Biuro czynne:
poniedziałek 9:00-13:00
czwartek 9:00-13:00
Kontakt telefoniczny:
22 793 07 83
Status prawny organizacji:
Związek Stowarzyszeń
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
0000109984
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Przewodnicząca: Danuta Andrzejewska Wiceprzewodniczący: Elżbieta Frąckowiak, Marek Oko Sekretarz: Grażyna Sendek Skarbnik: Ewa Stromecka
Członkowie Zarządu: Krystyna Reszka, Krystyna Drążewska, Krystyna Zakrzewska, Krystyna Jaworska, Lucyna Kobrzyńska, Maciej Łyszkowski, Barbara Kochowska, Lila le Borgne, Mariola Józefowicz, Marian Sosnowski, Zbigniew Oczkowicz
Status organizacji pożytku publicznego:
nie
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:
Poprawa warunków socjalno -bytowych, uczestniczenie w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej,samorządowej,z innymi organizacjami pozarządowymi, spółdzielczymi itp.
- Organizowanie życia kulturalnego i artystycznego emerytów,rencistów ,inwalidów.
- Reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej oraz popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa
Doświadczenie:
Długoletnie doświadczenie w organizacji :
imprez kulturalno oświatowych, teatry, kina ,wystawy, koncerty.
Organizacja wczasów, rehabilitacji, wycieczek, spotkań towarzyskich, pikników w terenie, zabaw okolicznościowych,świadczenia pomocy socjalnej i opiekuńczej, tworzenie zespołów artystycznych, poetyckich,organizacja świąt resortowych oraz Okolicznościowych. Udział w uroczystościach państwowych.
Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
Odznaczenia resortowe dla aktywnych członków Związku oraz odznaczenia i dyplomy dla przedstawicieli władz samorządowych.Współpraca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku.Współudział w organizowaniu Obchodów Dni Legionowa Senioraliów miasta. Udział w programie Dbamy o Zdrowie Naszych Seniorów. Udział w konkursach ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Legionowo
Data aktualizacji danych:
17.02.2023 r.