zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
ul. Krakusa 1A
05-119 Legionowo
Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich ''Działamy Lokalnie''
ul. Krakusa 1A
05-119 Legionowo
sio@dzialamylokalnie.pl
Kontakt telefoniczny:
+48 500 657 646
Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie zarejestrowane
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
Numer KRS 0000792692
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Rafał Florczyk - Prezes Zarządu
Karolina Kępska-Tlaga - Wiceprezes Zarządu
Tomasz Ciułkowski - Wiceprezes Zarządu
Karolina Brodowska - Sekretarz Zarządu
Jacek Jóźwiak - Skarbnik Zarządu
Status organizacji pożytku publicznego:
nie
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:
Cele Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich ''Działamy Lokalnie'' to:
a) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
b) integrowanie społeczności lokalnych, w szczególności różnych grup wiekowych i osób z niepełnosprawnością;
c) działanie na rzecz równouprawnienia;
d) wzmacnianie tożsamości lokalnej oraz wspieranie edukacji regionalnej i lokalnej;
e) szerzenie wiedzy na temat demokratycznego państwa prawa, samorządu terytorialnego, rozwoju lokalnego, rewitalizacji i integracji europejskiej;
f) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
g) działanie na rzecz prowadzenia zrównoważonego rozwoju i wprowadzenia ładu
przestrzennego w wymiarze lokalnym i ponadlokalnym;
h) działanie na rzecz rozwoju kultury i turystyki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego;
i) działanie na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców i poprawy jakości życia oraz promocji zdrowego trybu życia;
Doświadczenie:
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich ''Działamy Lokalnie'' zostało powołane w 2019 r. Jesteśmy organizacją skupiającą zarówno ludzi młodych, jak i doświadczonych działaczy społecznych oraz przedsiębiorców. Grono naszych członków stanowią specjaliści z wiedzą i doświadczeniem w m.in. pozyskiwaniu środków zewnętrznych, sektorze biznesu prywatnego oraz osoby zajmujące się kształtowaniem przestrzeni publicznych.
Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich ''Działamy Lokalnie'' skupia swoje działania na wspieraniu i promocji idei społeczeństwa obywatelskiego oraz projektach istotnych dla rozwoju i integracji lokalnych społeczności. Będziemy aktywni m.in. przy zgłaszaniu zadań w budżecie obywatelskim i inicjatywie lokalnej, a także przy pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych dla różnego typu inicjatyw społecznych. Zapraszamy do współpracy!
Data aktualizacji danych:
13.07.2019 r.