zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
UL. PIŁSUDSKIEGO 26, 05-120 LEGIONOWO
Adres do korespondencji:
UL. PIŁSUDSKIEGO 26, 05-120 LEGIONOWO
Kontakt telefoniczny:
Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie zwykłe
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Status organizacji pożytku publicznego:
nie
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:
1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc materialną i organizacyjną rodziców, sympatyków Klubu oraz darczyńców,
2. angażowanie wszystkich uczniów szkoły do różnorodnej formy aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
3. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
6. organizowanie uczniom wszystkich klas ze szkół znajdujących się na terenie Powiatu Legionowo różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości uczniów poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
Doświadczenie:
1. Uczestnictwo w rozgrywka Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej od 2009r.
Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
Data aktualizacji danych: