zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Postępowanie w sprawie scalenia i podziału nieruchomości na terenie Legionowa

Data dodania: 03 lutego 2005
Cofnij
W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano ogłoszenie dotyczące prowadzonego w Legionowie na terenie osiedli wielomieszkaniowych „Jagiellońska”, „Sobieskiego”, w części stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo i pozostających we władaniu Gminy.

Agencja Geodezyjno-Prawna „Grunt” w Warszawie z siedzibą ul. Biała 3 pok. 24, opracowująca dokumentację scalenia i podziału nieruchomości przekazała do Urzędu Miasta Legionowo wykaz działek i właścicieli, co do których nie zostały ustalone adresy, a które to grunty znajdują się na obszarze objętym scaleniem i podziałem nieruchomości.
Właściciele i użytkownicy wieczyści oraz samoistni posiadacze nieruchomości objętych scaleniem i podziałem są uczestnikami postępowania w sprawie scalenia i podziału a Prezydent Miasta Legionowo zobowiązany jest do powiadomienia ich o wszczęciu postępowania, chyba, że adres tych osób nie został ustalony.
Dlatego też działając na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego /jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm/, w związku z art. 8, art. 103 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U.Nr 261 z dnia 9 grudnia 2004 roku poz. 2603/, informuję, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Legionowo oraz na stronie internetowej www.legionowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej BIP, został zamieszczony wykaz działek i właścicieli, co do których nie zostały ustalone adresy, a które to grunty znajdują się na obszarze objętym scaleniem i podziałem nieruchomości.
Właściciele nieruchomości bądź spadkobiercy właścicieli lub inne osoby posiadające prawo i które mogą udowodnić prawo do tych nieruchomości, proszone są o zgłoszenie się jako uczestnicy postępowania. Osoby te mogą uzyskać informacje w zakresie wszczętego postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości - w Urzędzie Miasta Legionowo Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami ul. Piłsudskiego 3 /budynek C pok. 32, 33 tel. 774-20-31 w. 214, 235/, Agencji Geodezyjno-Prawnej „Grunt” w Warszawie z siedzibą ul. Biała 3 pok. 24 tel. 620-87-90/.

WYKAZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH SCALENIEM I PODZIAŁEM O NIEUSTALONYCH ADRESACH
do postępowania prowadzonego na podstawie Uchwały Nr VIII/90/2003 Rady Miejskiej w Legionowie z dnia 21maja 2003r. i ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku /Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/ dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem
http://www.bip.legionowo.pl/pliki/urzad//////og%B3oszenie%20do%20BIP.pdf>