zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Reklama jest składnikiem miejskości

Data dodania: 21 stycznia 2016
Zdjęcie: konsultacje społeczne

Czy Legionowo ma problem z reklamami? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy konsultacji społecznych na temat ładu reklamowego, które odbyły się w poniedziałek (18.01) w sali konferencyjnej Ratusza. Architekt Grzegorz Buczek, wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz członek Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich zapoznał zgromadzonych mieszkańców i przedsiębiorców z głównymi założeniami „ustawy krajobrazowej”.

Cofnij

To zupełne novum – nie ma gminy, o której mógłbym powiedzieć, że wprowadziła ład reklamowy i mogę ocenić jak to się sprawdziło – mówił inżynier Buczek, jeden z najlepszych znawców tego zagadnienia w kraju – to stawia Legionowo wśród pionierów w kraju. Trzeba wyraźnie podkreślić, że zmiany w przepisach dały możliwość gminom uregulowania kwestii związanej z reklamą zewnętrzną, ale niczego nie narzucają – wprowadzenie ładu reklamowego jest dobrowolne. Nie należy także mylić możliwości wprowadzenia ładu reklamowego w miastach z wprowadzanymi od kilku lat „parkami kulturowymi” - podkreślał specjalista.

„Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu”, czyli tzw. „ustawa krajobrazowa” weszła w życie 11 września 2015 r. i określa zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Określa także zasady i warunki sytuowania, gabaryty i liczbę szyldów, które mogą być umieszczone na nieruchomości. Dopuszcza przyjmowanie różnych regulacji dla różnych części gminy, ale musi obowiązywać na całym jej terenie. Wprowadza możliwość pobierania opłat reklamowych oraz wprowadza kary za niestosowanie się do zapisów lokalnego kodeksu reklamowego. Kodeks jest ustalany przez radę gminy w formie uchwały.

Inżynier Grzegorz Buczek podkreślił, że nie można zakazać przedsiębiorcom posiadania szyldów, nie można także ograniczać ani utrudniać im prowadzenia działalności gospodarczej. Uchwała obejmie teren całej gminy za wyjątkiem tzw. terenów zamkniętych. Podkreślił także, że ewentualne podjęcie uchwały krajobrazowej w gminie wiąże się z niezadowoleniem ze strony branży reklamowej oraz części przedsiębiorców.

Obecny podczas konsultacji Zastępca Prezydenta Legionowa Marek Pawlak zaznaczył, że konsultacje służą przede wszystkim zdiagnozowaniu sytuacji w Legionowie i wyważeniu interesu obu stron: mieszkańców i przedsiębiorców, którzy w konstytucji mają zagwarantowaną swobodę działalności gospodarczej.

Konkluzją spotkania było to, że przeprowadzona zostanie ankieta wśród mieszkańców Legionowa, która zdiagnozuje opinię społeczną na temat reklam i bannerów w mieście, która pokaże czy problem dotyczy całego miasta, czy tylko kilku konkretnych lokalizacji oraz czy mieszkańcy miasta odczuwają dyskomfort związany z reklamą w mieście.

Prezentacja arch. Grzegorza Buczka w formacie pdf

 

 

 

 

Zdjęcie: konsultacje społeczneZdjęcie: konsultacje społeczneZdjęcie: konsultacje społeczne