zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie,

Data dodania: 10 marca 2016

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie, które odbędzie się w dniu 30 marca 2016 roku o godz. 10.00 w Legionowskim Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas DWP ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20 w Legionowie.

Cofnij

Planowany porządek obrad:

 

  1. Przyjęcie Instrukcji wypełniania oferty realizacji zadania publicznego Gminy Legionowo.

  2. Przyjęcie planu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 2016 roku.

  3. Propozycje do zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo.

  4. Propozycje do sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2015r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

  5. Sprawy bieżące.

  6. Wolne wnioski.

     

Z poważaniem

Przewodnicząca Gminnej Rady Działalności

Pożytku Publicznego w Legionowie

Danuta Szczepanik