zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Herb miasta Legionowo, napis: Legionowski Budżet Obywatelski

Legionowski Budżet obywatelski - spotkanie zespołu

Data dodania: 18 lutego 2021
Budżet Obywatelski to demokratyczny proces, w którym mieszkańcy mogą osobiście współdecydować o wydatkach publicznych. Od 2020 r. także mieszkańcy Legionowa mają po raz pierwszy możliwość wzięcia udziału w Budżecie Obywatelskim, a do dyspozycji obywateli jest przeznaczona niebagatelna kwota 500 000 zł.
Cofnij

W poniedziałek 15.02 odbyło się spotkanie zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, na którym dokonano wstępnej oceny zgłoszonych projektów pod względem formalnym. Do dalszej weryfikacji zatwierdzono wszystkie, czyli 15 wcześniej zgłoszonych. Poniżej przedstawiamy Państwu w kolejności alfabetycznej każdy z nich.

Nazwa projektu: Bezpieczne ścieżki rowerowe
Szacunkowy koszt: 10 800 zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych w Legionowie, poprzez zamontowanie luster drogowych w 6 lokalizacjach, tam gdzie widoczność rowerzystów z perspektywy kierowcy samochodu może być niewystarczająca. Są to wybrane skrzyżowania ulic ze ścieżkami wzdłuż ul. Jagiellońskiej i ul. Polnej. Lustra mają poprawić widoczność ścieżki w miejscach, w których jest ona zasłonięta przez wysokie ogrodzenie lub zieleń. Projekt ma być dostępny bezpłatnie dla wszystkich użytkowników legionowskich dróg.

Nazwa projektu: Kurs pierwszej pomocy dla młodzieży
Szacunkowy koszt: 8 500 zł

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości legionowskiej młodzieży na temat udzielania pierwszej pomocy. Projekt przewiduje organizację profesjonalnego kursu pierwszej pomocy dla 20 uczestników – uczniów szkół średnich zamieszkałych w Legionowie. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez wyspecjalizowany podmiot zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami i obejmie m.in. postępowanie z osobą nieprzytomną, tamowanie krwotoków, zaopatrywanie ran i złamań, zabezpieczenie miejsca wypadku, resuscytację krążeniowo-oddechową, obsługę defibrylatora i podstawy ratownictwa wodnego. Kurs składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej. Uczestnikom zostanie wydany imienny certyfikat ukończenia kursu. Projekt ma być dostępny bezpłatnie dla mieszkańców Legionowa uczęszczających do szkoły średniej. Obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.

Nazwa projektu: Legionowo czyta!
Szacunkowy koszt: 30 000 zł

Celem projektu jest popularyzacja czytelnictwa w Legionowie, poprzez wspieranie miejskich bibliotek – Poczytalni i jej filii. Dzięki realizacji projektu do bibliotek ma trafić ok. 800 książek i audiobooków, w korzystnych cenach dla odbiorców hurtowych. Planowane jest uzupełnienie serii i cykli, zakup książeczek dziecięcych, publikacji popularnonaukowych a także książek z serii „Duże Litery”, dedykowanych dla seniorów i osób słabiej widzących. W zakupach będą brane pod uwagę życzenia czytelników. Ponadto zostaną zorganizowane dwa spotkania autorskie z pisarzami, których wybiorą w głosowaniu czytelnicy. Projekt ma być dostępny bezpłatnie dla wszystkich czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie.

Nazwa projektu: Legionowska szatnia marzeń
Szacunkowy koszt: 21 480 zł

Celem projektu jest remont jednej z szatni w budynku DPD Areny Legionowo. Szatnia jest wykorzystywana przez piłkarzy Klubu Piłki Ręcznej Legionowo a także przyjezdnych sportowców i artystów występujących w Arenie. Projekt zakłada zakup i montaż profesjonalnych szafek, wymianę podbicia sufitu, oczyszczenie i remont podłogi. Realizacja poprawi komfort oraz warunki do czynnego uprawiania sportu zawodników reprezentujących klub. Projekt ma być dostępny dla klubów zrzeszonych w Legionowie, a także mieszkańców naszego miasta w ramach wynajmu komercyjnego.

Nazwa projektu: Leśne psoty - naturalny plac zabaw z parkiem linowym
Szacunkowy koszt: 300 000 zł

Celem projektu jest stworzenie placu zabaw dla dzieci znajdującego się w naturalnym otoczeniu, podzielonego na strefę aktywną i kreatywną. W strefie aktywnej zaplanowano konstrukcje do nauki poczucia równowagi oraz rozwijania sprawności fizycznej, takie jak: niski park linowy, tor przeszkód wykonany z pieńków i belek, czy też bezpieczne ścianki wspinaczkowe. W strefie kreatywnej ma być "kuchnia błotna", gdzie dzieci mogłyby eksperymentować z ziemią, patykami, błotem. Do stworzenia placu zabaw będą wykorzystane naturalne walory terenu, przy zachowaniu istniejącej roślinności. Urządzenia na placu mają być zbudowane z materiałów naturalnych, np. z drewna. Projekt ma być dostępny bezpłatnie dla wszystkich.

Nazwa projektu: Leśny plac zabaw przy Przystanku
Szacunkowy koszt: 128 000 zł

Celem projektu jest stworzenie naturalnego placu zabaw, na terenie zalesionej działki przy stacji kolejowej Legionowo Przystanek. Do budowy zostaną wykorzystane naturalne materiały, np. drewno, ewentualnie metal, wzornictwo ma nawiązywać do przyrody – liście, zwierzęta, brak krzykliwych kolorów. Plac ma umożliwiać samodzielną, kreatywną zabawę w otoczeniu zieleni dzieciom w różnym wieku. Projekt ma być dostępny bezpłatnie dla wszystkich.

Nazwa projektu: Młodzieżowa strefa aktywności na os. Młodych
Szacunkowy koszt: 350 000 zł

Celem projektu jest utworzenie na os. Młodych skateparku oraz urządzeń sprawnościowych do Street Workout’u (drabinki, drążki i poręcze) wraz z nawierzchnią bezpieczną w postaci syntetycznych mat i trawnika. Skatepark ma się składać z 4 urządzeń modułowych (m.in. Fun Boxu, rampy, poręczy) wraz z profesjonalną nawierzchnią betonową. To wszystko będzie uzupełnieniem istniejącego już terenu rekreacyjnego na osiedlu. Dodatkowo planowane są nasadzenia drzew i krzewów. Projekt ma być dostępny bezpłatnie dla wszystkich.

Nazwa projektu: Modernizacja oświetlenia na Al. 1 Dywizji Zmechanizowanej Os. Piaski
Szacunkowy koszt: 67 600 zł

Celem projektu jest zmodernizowanie przestarzałego systemu oświetlenia składającego się z 21 latarń, rozmieszczonych wzdłuż ul. 1 Dywizji Zmechanizowanej, od ul. Gen. Buka do Parku Kościuszkowców. 17 latarń ma zostać całkowicie wymienionych, natomiast w 4 latarniach, w których słupy są nowe, przewidziano wymianę opraw oświetleniowych. Źródłem światła mają być energooszczędne lampy LED. Projekt poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i estetykę osiedla. Będzie służyć wszystkim, a w szczególności mieszkańcom os. Piaski.

Nazwa projektu: Na sportowo "pod chmurką" przy Leśnej
Szacunkowy koszt: 484 000 zł

Celem projektu jest budowa wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią syntetyczną o wymiarach 40 m na 28 m przy ul. Leśnej. Mają być zamontowane 2 bramki do piłki ręcznej, 4 stojaki do gry w koszykówkę oraz słupki i siatki do siatkówki. Projekt zakłada także utwardzenie terenu, montaż oświetlenia i instalację obiektów małej architektury. Teren boiska ma być dostępny dla wszystkich bezpłatnie i bez ograniczeń, codziennie w godz. 8:00-22:00.

Nazwa projektu: Plac Zabaw Parcela III
Szacunkowy koszt: 300 200 zł

Celem projektu jest budowa placu zabaw na terenie Spektrum Sportu przy ulicy Narutowicza 96. Na placu zabaw znajdzie się sprzęt wspinaczkowy, wielofunkcyjny ze zjeżdżalniami, huśtawką na trzy stanowiska, ciuchcią z dwoma wagonikami do siedzenia, karuzela, domek piaskownica, 3 bujaczki pojedyncze i jeden podwójny, stół z piłkarzykami i do tenisa stołowego. Na obrzeżu staną 3 ławki z dwoma śmietnikami, dwa czterostanowiskowe stojaki na rowery. Projekt ma być dostępny bezpłatnie dla wszystkich, codziennie w godz. 7:00-22:00.

Nazwa projektu: Relaks na Bukowcu - Park przy ul. Wąskiej
Szacunkowy koszt: 378 688 zł

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę parku stanowiącego strefę wypoczynku i relaksu, przy zachowaniu istniejących drzew. Przewidziano wydzielone miejsce zabaw dla dzieci znajdujące się tuż obok trawników. Dodatkowo na terenie ma znaleźć się miejsce dla miłośników czworonogów, z małym torem przeszkód dla zwierzaków. Projekt ma być dostępny bezpłatnie dla wszystkich.

Nazwa projektu: Remont boiska ogólnodostępnego z trawy sztucznej
Szacunkowy koszt: 195 000 zł

Celem projektu jest remont boiska przeznaczonego dla potrzeb uczniów Szkoły Podstawowej nr 3, spełniającego także rolę boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców os. Jagiellońska. Przewidziano wymianę zużytej nawierzchni na nowoczesną syntetyczną trawę, wraz z zasypką piaskiem kwarcowym i bezpiecznym granulatem. Zostaną zamontowane nowe ławki dla publiczności. Projekt ma być dostępny bezpłatnie dla wszystkich po zajęciach szkolnych od godz. 17:00 do 22:00.

Nazwa projektu: Rewitalizacja osiedlowego boiska sportowego "Kozłówka"
Szacunkowy koszt: 79 458 zł

Celem projektu jest wymiana nawierzchni istniejącego boiska sportowego na wykładzinę z trawy syntetycznej o wys. 2 cm w kolorze ceglastym o powierzchni 360 m2 z zasypką piaskową i wklejenie linii. Przewidziano też częściową wymianę ogrodzenia boiska z siatki stalowej, z montażem nowych furtek. Projekt ma być dostępny bezpłatnie dla wszystkich.

Nazwa projektu: Roztańczone Piaski
Szacunkowy koszt: 17 500 zł

Celem projektu jest zorganizowanie 3 spotkań sąsiedzkich w okresie letnim przy Parku Kościuszkowców na osiedlu Piaski, dedykowanych szczególnie dla seniorów. Spotkania odbyłyby się przy muzyce na żywo z sąsiedzkim poczęstunkiem. W ramach wydarzenia uczestnicy będą mogli integrować się i aktywizować kulturalnie oraz towarzysko, umacniając więzi społeczne i obywatelskie. Projekt ma być dostępny bezpłatnie dla wszystkich.

Nazwa projektu: Szkoła SuperBabci i SuperDziadka
Szacunkowy koszt: 92 500 zł

Celem projektu jest utworzenie szkoły wspierającej seniorów w efektywnym towarzyszeniu wnukom w poznawaniu świata, przekazywaniu wartości, tradycji rodzinnych i narodowych oraz zdobywaniu umiejętności atrakcyjnej, rozwijającej zabawy. Szkoła ma pomóc w dbaniu o własną sprawność, zdrowie i kontakty z ludźmi. Poprzez ciekawe wykłady, warsztaty artystyczne, wycieczki i spartakiady osoby starsze będą mogły zdobyć uznanie dzieci i stać się ich lepszymi opiekunami. Projekt ma być dostępny bezpłatnie dla mieszkańców Legionowa powyżej 50 r. ż.