zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Najczęściej zadawane pytania - Inicjatywa Lokalna

Data dodania: 19 lipca 2017
 • Czy jest termin składania wniosku ?
 • Jakie są kryteria oceny wniosków?
 • Kiedy wniosek zostanie rozpatrzony?
 • Kto ocenia wnioski?
 • Na czym polega współpraca w ramach inicjatywy lokalnej?
 • Co się dzieje po zrealizowaniu inicjatywy?
 • Gdzie mogę znaleźć więcej informacji?
Cofnij

Czy jest termin składania wniosku ?

Wniosek może być złożony w terminach: do dnia 10 marca, 10 maja, 10 lipca i 10 września danego roku kalendarzowego.

Wnioski składane po 10 lipca mogą być realizowane w następnym roku kalendarzowym pod warunkiem zabezpieczenia środków w uchwale budżetowej Gminy Legionowo na rok następny.

Jakie są kryteria oceny wniosków?

Szczegółowe kryteria oceny wniosków obejmują:

 • celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej

 • zgodność inicjatywy z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi Gminy Miejskiej Legionowo

 • zaangażowanie środków budżetowych Gminy w całkowitych kosztach inicjatywy (suma świadczeń pracy społecznej, pieniężnych, rzeczowych)

 • stan przygotowania do realizacji zadania

 • udział oszacowanej kwotowo pracy społecznej w kosztach własnych Inicjatora

 • udział finansowy Inicjatora w kosztach własnych Inicjatora

 • udział rzeczowy Inicjatora w kosztach własnych Inicjatora

 • stan przygotowania zadania (potwierdzony stosownymi dokumentami)

Kiedy wniosek zostanie rozpatrzony?

Odpowiedź na wniosek powinna nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia go w Urzędzie Miasta Legionowo.

Kto ocenia wnioski?

Wniosek ocenia Zespół ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych, w skład którego wchodzą: przedstawiciele: Rady Miasta Legionowo (2 osoby), Prezydenta Miasta Legionowo (3 osoby) organizacji pozarządowych (2 osoby). Zespół pełni funkcję doradczą i opiniującą.

Na czym polega współpraca w ramach inicjatywy lokalnej?

Jeśli wniosek zostanie przyjęty do realizacji, Prezydent Miasta Legionowa podpisze umowę z mieszkańcami o wykonanie inicjatywy lokalnej. Treść umowy, jak również harmonogram i kosztorys zadania, zostaną uzgodnione wspólnie (wzór umowy)

Co się dzieje po zrealizowaniu inicjatywy?

Po zrealizowaniu inicjatywy strony wspólnie przygotowują sprawozdanie (wzór sprawozdania)

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji?

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej miasta www. legionowo.pl w zakładce NGO i w BIP Legionowo www.bip.legionowo.pl