zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Nowe tory tak, ale nie przez miasto

Data dodania: 13 lutego 2020
Ważne

Znów jest pomysł, aby miasto podzielić nową linią kolejową. Przez spokojne dzielnice mieszkaniowe Bukowiec i Grudzie, w pobliżu os. Piaski mają pędzić ekspresy z prędkością 250 km/h. To nie żart, tylko oficjalna koncepcja rządowej spółki CPK. Stanowczy sprzeciw zapowiadają prezydent miasta i radni.

Cofnij

Należy zwrócić uwagę, że realizacja tego projektu wprowadziłaby ogromny chaos. Na terenie miasta powstałaby kolejna linia dużych prędkości i po raz kolejny zostałoby ono przez nią podzielone. Jednocześnie stworzenie jej od podstaw wymagałoby ogromnej wycinki drzew.

Do 10 marca br. można składać w ramach konsultacji społecznych uwagi i wnioski do dokumentu głównego jak i załączników. Obecnie Urząd Miasta Legionowo przeprowadza wewnętrzne analizy dokumentu mające na celu wypracowanie odpowiednich opinii i uwag.

Jednakże już dziś zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z dokumentem stworzonym przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. i wysyłania swoich uwag. Projekt dokumentu Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) odnaleźć można na stronie – https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl.

Dokument obejmuje następujące przedsięwzięcia:

 1. Inwestycję: port lotniczy wraz ze zintegrowanym węzłem komunikacyjnym. W zakresie Inwestycji w SSL zebrano podstawowe założenia oraz wyniki dotychczasowych analiz dotyczących lotniska, w szczególności jego lokalizacji.

 2. Kolejowe Inwestycje Towarzyszące, na które składają się:

  • nowe odcinki linii kolejowych - dla których określono korytarze przebiegu,

  • kolejowa infrastruktura badawcza.

 3. Drogowe Inwestycje Towarzyszące: nowe odcinki dróg, których budowa związana jest z powstaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego, dla których określono korytarze przebiegu.

 4. Pozostałe Inwestycje Towarzyszące, których lokalizacja jest zależna od dalszych analiz i decyzji dotyczących zarówno samej Inwestycji, jak i poszczególnych Kolejowych i Drogowych Inwestycji Towarzyszących.

Korytarze przebiegu Inwestycji Towarzyszących przedstawiono w kontekście istniejącej infrastruktury kolejowej i drogowej, której modernizacja i przebudowa nie jest objęta zakresem dokumentu SSL. W załącznikach 1 i 2 znajduje się prezentacja rozmieszczenia korytarzy na mapach topograficznych w skali 1:50 000.

Dokument SSL nie obejmuje aspektów ekonomicznych poszczególnych przedsięwzięć, terminów ich realizacji ani nakładów. Szczegółowe analizy w tym zakresie wykonywane będą w ramach opracowań koncepcyjnych dla poszczególnych inwestycji.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać:

 1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym: za pośrednictwem dedykowanego formularza on-line, znajdującego się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl; na adres e-mail: konsultacje.cpk@cpk.pl (zalecane jest wykorzystanie formularza znajdującego się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl);
 2. w formie pisemnej na adres pocztowy CPK sp. z o.o.: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa – z dopiskiem „Konsultacje SSL” (zalecane jest wykorzystanie formularza znajdującego się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl);
 3. bezpośrednio w miejscu udostępniania dokumentu (w siedzibie CPK sp. z o.o.) w dni robocze, w godzinach 9.00 – 15.00 poprzez złożenie wypełnionego formularza lub ustnie do protokołu. II.

Jedna z map przebiegu korytarza odcinka linii kolejowej nr 20 (ciągłą różową linią zaznaczono granice miasta).