zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Obwód wyborczy nr 13

Data dodania: 17 września 2019

Arena Legionowo ul. Bolesława Chrobrego 50B

 

Cofnij

Granice obwodu głosowania:

Bolesława Chrobrego od nr 47A do końca (strona nieparzysta) i od nr 52 do końca (strona parzysta), Emilii Plater, gen. Józefa Chłopickiego, gen. Józefa Dwernickiego, Hetmańska od nr 18 do końca (strona parzysta) i od nr 23 do końca (strona nieparzysta), Jana III Sobieskiego od nr 107 do końca (strona nieparzysta), Jana Kozietulskiego od nr 12 do końca (strona parzysta) i od nr 13A do końca (strona nieparzysta), ks. Piotra Skargi od nr 11 do końca (strona nieparzysta) i od nr 14 do końca (strona parzysta), Leopolda Lisa Kuli od nr 1 do nr 23A (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 20 (strona parzysta), Lwowska od nr 1 do końca (strona nieparzysta), Mariana Langiewicza, Marszałkowska, Parkowa od nr 18 do końca (strona parzysta) i od nr 29 do końca (strona nieparzysta), Prymasowska od nr 1 do końca (strona nieparzysta) i od nr 8B do końca (strona parzysta), Rycerska od nr 2 do końca (strona parzysta), Senatorska od nr 9 do końca (strona nieparzysta) i od nr 10 do końca (strona parzysta), Stanisława Moniuszki, Stefana Czarnieckiego od nr 7A do końca (strona nieparzysta) i od nr 14 do końca (strona parzysta), Weteranów.

 

UWAGA:

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Warszawie III najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Legionowo najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.