zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Organizacja dyżuru wakacyjnego 2018

Data dodania: 26 marca 2018

Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających w r. szk. 2017/2018 do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo.

Cofnij

1.Wydawanie kart zgłoszenia na dyżur wakacyjny od bywa się w przedszkolu macierzystym – karta musi być ostemplowana przez placówkę macierzystą.

2. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są w dyżurujących przedszkolach w terminie od 9 kwietnia do 9 maja 2018 r.

3. Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny będą składane przez rodziców w dyżurujących przedszkolach w dniach i godzinach wyznaczonych przez dyrektorów tych przedszkoli (oddzielnie w każdej dyżurującej placówce).

4. Warunkiem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest:

  1. wypełnienie i złożenie ,,Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” do przedszkola dyżurującego w wyznaczonym terminie wraz z dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty za wyżywienie zgodnie z liczbą deklarowanych dni oraz na podstawie obowiązujących w danym przedszkolu stawek żywieniowych,
  2. zapoznanie się z regulaminem organizacji dyżuru wakacyjnego obowiązującym w danym przedszkolu.

5.Opłata za wyżywienie dokonywana jest na rachunek bankowy dyżurującego przedszkola. W treści przelewu należy wpisać ,,opłata za żywienie – dyżur wakacyjny 2018 imię i nazwisko dziecka”.

6. Zwrot różnicy pomiędzy wpłatą za żywienie dokonaną wraz ze złożeniem Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny a należnością wynikającą z obecności dziecka na dyżurze nastąpi do 30 września 2018 r. wyłącznie bezgotówkowo na konto wskazane przez rodzica w Karcie zgłoszenia.

7.Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie wywieszona w przedszkolach dyżur ujących w dniu 30 maja 2018 r. Informacja w tej sprawie będzie również udzielana telefonicznie.

8.Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny po upływie  wyznaczonego terminu na składanie kart zgłoszeń może nastąpić jedynie w przypadku wolnych miejsc w dyżurującym przedszkolu i jest uzależnione od decyzji dyrektora tego przedszkola.

9.Brak zgłoszenia nieobecności dziecka w pierwszym dniu dyżuru  wakacyjnego będzie skutkował skreśleniem dziecka z listy przyjętych na ten dyżur.

10.Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny wraz z potwierdzeniami dokonanych wpłat  za żywienie będą przyjmowane do wyczerpania możliwości organizacyjnych danego przedszkola.


Dyżur wakacyjny pełnią:

Termin I I zespół II zespół
02.07 – 13.07.2018 Przedszkole Miejskie Nr 2 Przedszkole Miejskie Nr 1
16.07 – 03.08.2018 Przedszkole Miejskie Nr 12 Przedszkole Miejskie Nr 14
06.08 – 17.08.2018 Przedszkole Miejskie Nr 9 Przedszkole Miejskie Nr 3
20.08 – 31.08.2018 Przedszkole Miejskie z
Oddziała mi Integracyjnymi Nr 7
Przedszkole Miejskie Nr 11