zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

23 lutego 2021
Zdalny tryb obradowania
16:30

Najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 23 lutego 2021 r. o godz. 16.30. Posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

W porządku posiedzenia:

  1. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2021 r.
  2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2021-2027.
  3. Zapoznanie z pismem Prezydenta Miasta Legionowo z 28 stycznia 2021 r. przekazującym zbiorcze zestawienie informacji dotyczących umorzonych, rozłożonych na raty, odroczonych wierzytelności i ulg cywilnoprawnych Gminy Legionowo i jednostek organizacyjnych udzielonych przez Prezydenta Miasta Legionowo i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Legionowo w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  4. Zapoznanie z uchwałą 3.j./242/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Legionowo.
  5. Zapoznanie z uchwałą 3.l./238/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Miasta Legionowo na rok 2021.
  6. Sprawy wniesione.
  7. Wolne wnioski.

Sekretarz Miasta
Agnieszka Bludas-Nadworska

Na grafice napis: Komisja