zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta

Komisja
23 września 2019
Ratusz, sala konferencyjna
18:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta odbędzie się 23 września 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Zapoznanie z informacją o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2019 r.
2. Komunikacja na terenie miasta Legionowo – analiza i rozwój darmowej komunikacji miejskiej.
3. Koncepcja, pomysły, sprawdzenie wszystkich za i przeciw na temat parkomatów w ścisłym centrum miasta.
4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na nabycie na własność Gminy Miejskiej Legionowo zabudowanej nieruchomości, położonej w Legionowie przy ulicy Warszawskiej 78.
5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
6. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
7. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż działek gruntu położonych w Legionowie stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo.
8. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Olszankowej.
9. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Jana III Sobieskiego.
10. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażania zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy gen. Józefa Sowińskiego.
11. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy Placu Kościuszki.
12. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy zbiegu ulic marsz. Józefa Piłsudskiego i Jagiellońskiej.
13. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
14. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru ograniczonego ul. Sowińskiego – ul. marsz. Józefa Piłsudskiego – ul. Jagiellońską – ul. Juliusza Słowackiego – terenem kolejowym – drogą krajową nr 61 ul. Warszawską.
15. Sprawy wniesione.
16. Wolne wnioski.

Naczelnik Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej
Agnieszka Bludas-Nadworska