zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta

24 sierpnia 2020
Zdalny tryb obradowania
16:30

Najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta odbędzie się 24 sierpnia 2020 r. o godz. 16:30. Posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

 1. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na terenie działki o nr ewid. 1/748 z obrębu ewid. nr 63 położonej przy ulicy Zegrzyńskiej w Legionowie.
 2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo.
 3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, na nieruchomość stanowiącą własność Przedsiębiorstwa Wodociągowego-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o. o.
 4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu i wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż gruntu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonego w Legionowie przy ulicy Suwalnej.
 5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, osobie, która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ulicy Jana III Sobieskiego, na terenie Targowiska Miejskiego.
 6. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, osobie, która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ulicy Olszankowej.
 7. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, osobom, które korzystały z tej części nieruchomości na podstawie umów zawartych na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ulicy Targowej 73.
 8. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska miejskiego Nr 1 ”Mój Rynek”, położonego przy ul. Jana III Sobieskiego (ograniczonego ulicami Piotra Wysockiego i marsz. J. Piłsudskiego) w Legionowie na terenie działki nr ew. 380/3 w obr. 65 o pow. 2.997,80 m².
 9. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 10. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 11. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 12. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie pomników przyrody.
 13. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
 14. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Miejskiej Legionowo (projekt złożony przez klub radnych Prawa i Sprawiedliwości).
 15. Opinia komisji dotycząca projektu oświadczenia w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.
 16. Opracowanie wniosków do projektu budżetu na 2021 r.
 17. Sprawy wniesione.
 18. Wolne wnioski.

Agnieszka Bludas-Nadworska
Naczelnik Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej

Na grafice napis: Rada Miasta