zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Program współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Data dodania: 03 grudnia 2019
Współpraca

W dniu 27 listopada 2019 r. Rada Miasta Legionowo podjęła uchwałę Nr XIII/182/2019 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Cofnij

Program współpracy jest dokumentem, który określa zasady, formy, oraz obszary wzajemnej współpracy Gminy Miejskiej Legionowo i organizacji pozarządowych.

W 2020 roku na realizację programu zaplanowana została kwota w wysokości 2.395.200,00 zł.

Program obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Program współpracy 2020 – https://www.bip.legionowo.pl/m,32161,uchwala-nr-xiii1822019.html