zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

VII sesja Rady Miasta Legionowo

Rada Miasta
17 kwietnia 2019
Ratusz, sala konferencyjna
10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję VII sesję Rady Miasta Legionowo 17 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2019 – 2023.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr 7.118.2019 z dnia 19 marca 2019 r.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mrugacza 1 w Legionowie z 21 marca 2019 r. Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Legionowie zgodnie z właściwością.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Legionowo.

14. Skargi i wnioski dotyczące działalności organów gminy.

15. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

16. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Ryszard Brański