zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Warszawa i okolice w smartfonie

Data dodania: 14 lipca 2017
Zdjęcie: UM Warszawa

Dwadzieścia cztery gminy metropolii warszawskiej – w tym Legionowo, razem ze stolicą przygotują aplikacje mobilne ułatwiające funkcjonowanie w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym. Projekt warty 70 mln zł dofinansuje Unia Europejska w ramach instrumentu wspierającego rozwój obszarów miejskich – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (tzw. ZIT).

Cofnij

Projekt Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny to przygotowanie i wdrożenie mobilnych aplikacji w pięciu obszarach – dostępności przestrzeni publicznych, turystyki, transportu publicznego, parkowania i ochrony środowiska. Ułatwi on mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym (turystom) - ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku - poruszanie się po terenie aglomeracji poprzez stworzenie systemu mikrolokalizacji, ułatwienie dostępu do informacji w przestrzeni publicznej oraz podniesienie poziomu dostępności i jakości usług publicznych. W ramach projektu zostaną zainstalowane nadajniki i sensory oraz stworzone mobilne aplikacje dostępne bezpłatnie dla wszystkich potencjalnych użytkowników. Korzystanie z aplikacji będzie możliwe ze smartfonów oraz innych urządzeń mobilnych.

Projekt Virtual WOF, wraz z określeniem jego celów i zakresu, został wskazany w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ jako jeden z czterech projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Liderem projektu będzie m.st. Warszawa a udział, w jego realizacji zadeklarowały 24 gminy należące do Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego: Czosnów, Góra Kalwaria, Halinów, Izabelin, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Marki, Milanówek, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków, Radzymin, Stare Babice, Sulejówek, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka, Żyrardów. Porozumienia z gminami zostały już podpisane, wkrótce zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Całość warta jest ponad 70 mln zł, z czego unijne dofinansowanie ma wynieść 80 proc. Projekt będzie zrealizowany do końca 2022 r.

Z czego składa się projekt:

E-dostępność - to wdrożenie systemu mikronawigacji i informacji kontekstowej w urzędach i przestrzeni publicznej takich jak stacje metra oraz węzły komunikacyjne. System umożliwi za pośrednictwem aplikacji mobilnej zapoznanie się z katalogiem spraw, jakie można załatwić w danym urzędzie, nawigowanie wewnątrz budynków (np. doprowadzanie do konkretnego miejsca, w którym należy załatwić sprawę). Aplikacja mobilna będzie zawierała także moduł zdalnego pobierania numerka kolejkowego i informowania o tym, kiedy nastąpi kolej użytkownika. Dodatkowo aplikacja będzie połączona z bazami danych aktualności w gminie (powiązanie z mediami społecznościowymi, kanałami RSS stron internetowych, panel samodzielnego zarządzania treścią itp.), aby przesyłać mieszkańcom różnego typu komunikaty np. ostrzeżenia, informacje o wydarzeniach kulturalnych, sportowych itp. Aplikacja będzie zaprojektowana w taki sposób, aby ułatwiać poruszanie się po obiektach osobom z dysfunkcjami wzroku na podstawie czytanych przez nakładki głosowe w smartfonach wskazówek, informacji o przeszkodach.

E-turystyka - zakłada stworzenie wspólnej bazy danych o atrakcjach turystycznych wraz z mechanizmem dokonywania automatycznych tłumaczeń na minimum cztery języki obce. Obiekty uwzględnione w bazie zostaną wyposażone w rozwiązania technologiczne, które umożliwią użytkownikowi otrzymywanie informacji o atrakcji, aktualnych wydarzeniach, promocjach w momencie przebywania w ich pobliżu. Oznaczonymi obiektami będą m.in. wybrane muzea, teatry, pomniki, parki, skwery itp. Aplikacja będzie miała możliwość personalizacji, planowania własnych ścieżek zwiedzania i funkcję concierge’a - osobistego przewodnika. Profil użytkownika uwzględni przedział wiekowy, preferowany język, ewentualne niepełnosprawności oraz zainteresowania takie jak sport, muzyka, historia, aktywny wypoczynek, sztuka, teatr i kino, muzea i galerie. Aplikacji będzie posiadała moduł audiodeskrypcji, dzięki któremu z obiektami turystycznymi i dziedzictwem kulturowym będą mogły zapoznać się także osoby z dysfunkcjami wzroku.

E-transport - to opracowanie wygodnego narzędzia planowania podróży i poruszania się po terenie WOF. Aplikacja zlokalizuje użytkownika względem najbliższych przystanków, będzie kierowała do przystanków, informowała o czasie rzeczywistym oczekiwania na pojazd, do którego pojazdu należy wsiąść, na którym przystanku należy wysiąść (z wyprzedzeniem i w chwili zatrzymania się na właściwym przystanku), o trasie przejazdu i przystankach na żądanie, planowaniu podróży w czasie rzeczywistym i proponowała zmiany trasy przejazdu w przypadku awarii, utrudnień w ruchu itp. Dodatkowymi funkcjonalnościami będą ułatwienia dla niewidomych – możliwość zatrzymania autobusu na żądanie przy pomocy aplikacji, ułatwienie zlokalizowania pojazdu w oparciu o wibracje lub sygnały dźwiękowe. Dzięki instalacji mikronadajników możliwe będzie przesyłanie pasażerom informacji np. o utrudnieniach na drodze, wydarzeniach miejskich, kampaniach społecznych itp.

E-parkowanie - to dostarczenie kierowcom prostego narzędzia pod postacią aplikacji mobilnej, która ułatwi im poruszanie się i odnajdowanie wolnych miejsc parkingowych. Użytkownik wybierając adres/obiekt, do którego zmierza będzie mógł zobaczyć na mapie w aplikacji mobilnej stan zajętości miejsc parkingowych w danej strefie, która dodatkowo będzie miała funkcjonalność nawigowania do najbliższego wolnego miejsca. W przypadku, gdy system wdrażany jest w gminach WOF, na terenie których funkcjonuje strefa płatnego parkowania, dodatkową funkcjonalnością będzie dokonywanie e-płatności z poziomu aplikacji za dokładny czas postoju. W ten sposób nie będzie konieczności prognozowania długości postoju i „dorzucania do parkometru”.

E-środowisko - zakłada stworzenie systemu zbierania i przetwarzania w czasie rzeczywistym danych dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach – jakości powietrza: PM10, PM2,5, NO2, CO, O3, parametry meteorologiczne: prędkość wiatru [km/h], opad atmosferyczny [mm], wilgotność względna powietrza [%], ciśnienie atmosferyczne [hPa], natężenie i struktura ruchu, średnia prędkość pojazdów oraz natężenia hałasu wg parametrów: LAeq12, LAeq4, LAeq16, LAeq8. Dane, wskazówki i ostrzeżenia dla instytucji i mieszkańców będą prezentowane w formie rozwiązania desktopowego i aplikacji mobilnej (warstwa informacyjno-promocyjna, prezentacja danych na mapie, moduł prezentacji danych pomiarowych). Ułatwią podejmowanie codziennych wybór przez mieszkańców i ułatwią procesy decyzyjne i planistyczne instytucjom zarówno publicznym, jak i prywatnym. Zaletą rozwiązania będzie wysoka aktualność danych oraz ich lokalność/dokładność lokalizacyjna.

/źródło: www.um.warszawa.pl/

Zdjęcie: UM Warszawa