zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Współpraca - Integracja - Pomoc - nabór do projektu

Data dodania: 03 października 2018

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Współpraca-Integracja-Pomoc” skierowanego do mieszkańców gminy Legionowo, którzy są osobami niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi oraz do opiekunów faktycznych powyższej grupy, Urząd Miasta Legionowa ogłasza nabór otwarty osób zainteresowanych uczestnictwem w ww. projekcie.

Cofnij

W projekcie przewidujemy realizację ścieżek wsparcia indywidualnego, grupę wsparcia dla opiekunów faktycznych, poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo prawne, warsztaty. Kluczowe dla projektu jest utworzenie miejsca opieki wytchnieniowej – miejsca świadczenia usług opiekuńczych w formie krótkookresowego pobytu dziennego, które posłuży przede wszystkim poprawie dostępu do usług opiekuńczych w zastępstwie za opiekunów faktycznych w ramach opieki wytchnieniowej oraz zwiększa liczbę miejsc świadczenia usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.

Uruchomiona zostanie również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 22 766 40 73 oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, pok. nr 323, poniedziałek-piątek w godzinach 10.00-15.00.

Informacja o projekcie:
Projekt „Współpraca-Integracja-Pomoc” Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem