zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Wspomnienie o Marku Niewiadomskim

Data dodania: 11 lipca 2018

2 lipca niespodziewanie zmarł Marek Niewiadomski, społecznik, wieloletni kierownik Legionowskiego Centrum Charytatywno-Opiekuńczego Caritas DWP. Osoba znana i ceniona za działania rzecz najbardziej potrzebujących i wymagających opieki mieszkańców Legionowa.

Cofnij

Szczery i bezinteresowny, pełen oddania i zaangażowania w pracę dla innych, wrażliwy na krzywdę i potrzebę ludzką – taki był pan Marek. Z wykształcenia nauczyciel języka polskiego i historii, socjolog.

W 1994 roku powstała Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn. Od ponad 18 lat placówką kierował właśnie Marek Niewiadomski. W 2002 r. na jego wniosek została ona przekształcona w Legionowskie Centrum Charytatywno – Opiekuńcze, które zapewnia pomoc oraz szeroko rozumiane wsparcie nie tylko osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie, ale także osobom zagrożonym bezdomnością i wykluczeniem społecznym.

W ramach Centrum Charytatywno – Opiekuńcze Caritas działały

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn (dawna Noclegownia), 2 mieszkania kontraktowe – dla tych bezdomnych, którzy zakończyli realizację programu wychodzenia z bezdomności i są gotowi rozpocząć samodzielne życie; Hostel Socjalny – dla tych bezdomnych, którzy są w trakcie realizacji programu wychodzenia z bezdomności i wywiązują się z postanowień zawartych w Indywidualnym Programie Wychodzenia z Bezdomności, Punkt Informacyjno – Konsultacyjny z pokojem interwencyjnym dla ofiar przemocy domowej, który oferuje pomoc psychologiczną, prawną oraz socjalną oraz Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej „Akademia Bezdomnych” realizujące zadania z zakresu dożywiania mieszkańców Legionowa, świadczące drobne usługi remontowo-porządkowe.

Pan Marek Niewiadomski wraz z pracownikami i podopiecznymi Schroniska wybudowali z wagonów jadłodajnię, a z komórek gospodarczych mieszkania readaptacyjne dla podopiecznych.

Na szczególną uwagę zasługuje, realizowany w ramach Schroniska, Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności, oparty na pracy z osobami bezdomnymi w czterech następujących zakresach:

1. programie edukacyjnym – skierowanym do osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu, którego celem jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat choroby alkoholowej oraz motywowanie uczestników do utrzymywania abstynencji oraz podjęcia leczenia w systemie lecznictwa stacjonarnego lub ambulatoryjnego;

2. udzieleniu wsparcia podopiecznym Schroniska w rozwiązywaniu ich problemów osobistych, rodzinnych oraz zawodowych;

3. aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezdomnych;

4. działaniach ukierunkowanych na rzeczywiste przywrócenie osób bezdomnych.

Przez kilka lat pan Marek wydawał gorący posiłek dla najuboższych mieszkańców Legionowa, oraz wspierał artykułami spożywczymi wielu potrzebujących.

W styczniu 2018 r. rozliczył zadania, które realizował Caritas DWP przy wsparciu finansowym Gminy Legionowo, a następnie odszedł z pracy w Caritas DWP.

Na Sesji Rady Miasta Legionowo w dniu 28 marca 2018 r. Prezydent Miasta i Rada Miasta złożyli podziękowania za wieloletnią, pełną poświęcenia pracę na rzecz społeczności najbardziej potrzebującej wsparcia. Marek Niewiadomski otrzymał statuetkę Bolesława Roi- Ojca chrzestnego nazwy Legionowo.