zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

XXI sesja Rady Miasta Legionowo

30 września 2020
Zdalny tryb obradowania
10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXI sesję Rady Miasta Legionowo 30 września 2020 r. o godz. 10:00. Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2020 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2020 – 2027.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na odstąpienie od trybu przetargowego i na bezprzetargowe oddanie w najem, części Atrium, znajdującej się w budynku Ratusza przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie, na rzecz Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Jarosław Wróbel.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, osobie, która korzystała z tej części nieruchomości, na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku hali widowiskowo-sportowej DPD Arena Legionowo przy ulicy Bolesława Chrobrego 50 B, Klubowi Sportowemu Legion, który korzystał z tych pomieszczeń na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wynajem w drodze bezprzetargowej pomieszczeń ”klubu osiedlowego” w budynku przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 w Legionowie, Stowarzyszeniu ”Wolontariat Legionowo”, które korzystało z tych pomieszczeń, na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3 lat.
 11. Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej na terenie działki o nr ewid. 1/748 z obrębu ewid. nr 63 położonej przy ulicy Zegrzyńskiej w Legionowie.
  a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na terenie działki o nr ewid. 1/748 z obrębu ewid. nr 63 położonej przy ulicy Zegrzyńskiej w Legionowie.
  b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na terenie działki o nr ewid. 1/748 z obrębu ewid. nr 63 położonej przy ulicy Zegrzyńskiej w Legionowie.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Legionowo.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi A. P. z 19 sierpnia 2020 r. na działalność Prezydenta Miasta Legionowo.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku W. T. z 29 czerwca 2020 r., uzupełnionego pismem z 31 sierpnia 2020 r., Prezydentowi Miasta Legionowo do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku A. S. z 24 sierpnia 2020 r. KZB "Legionowo" Sp. z o.o. do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Legionowo.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Legionowo.
 18. Skargi i wnioski dotyczące działalności organów gminy.
 19. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 20. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański


W porządku obrad, w pkt. 13,14.15 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnioskodawców.
Ewa Wiśniewska - główny specjalista w Biurze Rady Miasta i Informacji Publiczne

Grafika wyróżniająca: Rada Miasta