zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Zasady przyznawania dotacji

Data dodania: 04 grudnia 2019
Zasady przyznawania dotacji

W celu ujednolicenia procedur Prezydent Miasta Legionowo w formie zarządzenia ogłosił Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 362/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2019 r.

Cofnij

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji dotyczą otwartych konkursów ofert, a które w Urzędzie Miasta Legionowo prowadzone są przez:

  1. Sekretarza Miasta Legionowo,
  2. Wydział Edukacji,
  3. Wydział Spraw Obywatelskich,
  4. Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych,
  5. Referat Kultury i Współpracy,
  6. Arenę Legionowo.


Zasady zawierają zapisy dotyczące wypełniania i składania ofert, oceny formalnej i merytorycznej ofert, zawierania umowy i przekazywania dotacji, sprawozdania z realizacji zadania i rozliczenia dotacji czy też zwrotu dotacji.

Zasady zawierają również zapisy dotyczące ofert składanych w trybie pozakonkursowym.

Oferenci biorący udział w konkursach ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Legionowo obowiązani są zapoznać się z Zasadami.

https://www.bip.legionowo.pl/m,32169,zarzadzenie-nr-3622019-z-dnia-29-listopada-2019-r.html