zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Narysuj komiks - konkurs

Data dodania: 12 lutego 2019
Konkurs na komiks

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie w ramach obchodów "100 lat nazwy miasta Legionowo" na komiks!

Cofnij

KONKURS KOMIKSOWY - „Jak Legionowo nazwę swą dostało? Konkurs z okazji stulecia nadania nazwy Legionowo (1918-1919)” - zakończono przyjmowanie zgłoszeń

Źródłem historycznym będącym podstawą wykonania pracy powinien być artykuł dr hab. Jacka Szczepańskiego pt: Geneza nazwy „Legionowo” (w załączeniu na dole strony). Technika wykonania prac: rysunek. Prace w formie prac plastycznych należy przesyłać na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie (ul. Kościuszki 8A, 05-120 Legionowo) lub złożyć osobiście w siedzibie Biblioteki Publicznej w Legionowie. Wszystkie prace powinny posiadać dane kontaktowe: imię i nazwisko twórcy, telefon i email. Praca ma składać się z jednej zamkniętej historii o dowolnej ilości kadrów i stron; po złożeniu wszystkich stron razem, powinna mieć minimalną wielkość planszy A3 (297x420 mm).

Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy powiatu legionowskiego, uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych. TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 KWIETNIA 2019 r. - zakończono przyjmowanie zgłoszeń


KONKURS NA VLOG "100 LAT NAZWY MIASTA LEGIONOWO" - zakończono przyjmowanie zgłoszeń

Kto może wziąć udział w konkursie:

Konkurs jest adresowany w czterech kategoriach:

 1. uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej (kat. grupowa max 3 osoby);
 2. uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej (kat. praca jednoosobowa);
 3. uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych (kat. grupowa max 3 osoby);
 4. uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych (kat. praca jednoosobowa);
 5. dorośli (kat. grupowa max 3 osoby);
 6. dorośli (kat. praca jednoosobowa).

W konkursie mogą brać udział wychowankowie szkół podstawowych i średnich z terenu Gminy Miejskiej Legionowo oraz dorośli mieszkańcy.

Przystąpienie do konkursu oraz akceptacja załączonego Regulaminu następuje w momencie podpisania przez uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego reprezentującego uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich) oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych uczestnika (tj. imienia i nazwiska, informacji do której klasy i szkoły uczęszcza) oraz jego wizerunku w celu przeprowadzenia konkursu oraz promocji wydarzenia, zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO.

Uczestnik lub opiekun prawny uczestnika musi również podpisać oświadczenie, że wykonana przez niego praca jest jego autorskim dziełem na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie uczestnik musi przygotować trzy odcinkowy program na kanale na Youtube, który będzie poruszał tematykę historyczną dla terenu Miasta Legionowo.

Każdy odcinek programu musi dotykać innej tematyki. Odcinek pierwszy ma dotyczyć 100. rocznicy nadania nazwy miastu Legionowo. Odcinek drugi ma przedstawiać informacje o uczestnictwie Legionowa w Powstaniu Warszawskim. Ostatni odcinek opierać się ma o jeden z poniższych tematów:

 • 80. rocznica wybuchu II wojny światowej;
 • 40. rocznica powstania Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie;
 • 40. rocznica założenia Towarzystwa Przyjaciół Legionowa;
 • 70. rocznica założenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie;
 • 100. rocznica utworzenia Wojsk Balonowych;
 • 20. rocznica istnienia Powiatu Legionowskiego;
 • 80. rocznica powstania Państwa Podziemnego.

Sposób prezentacji kolejnych odcinków jest dowolny. Nie mogą one jednak posiadać znamion wulgarności, erotyki, postaw nacjonalistycznych czy rasistowskich, naruszać uczuć religijnych oraz łamać praw autorskich.

UWAGA PRZEDŁUŻAMY TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 18 MARCA WŁĄCZNIE! - zakończono przyjmowanie zgłoszeń


W konkursach przewidziano nagrody rzeczowe i pieniężne, gadżety. Uczestnicy otrzymają również pamiątkowe dyplomy. Więcej szczegółów o konkursach i nagrodach w regulaminach poniżej.