zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Oferty/Konkursy

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

Data dodania: 9 kwietnia 2019

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym "Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych".

Cofnij

Unieważnia się, ogłoszony zarządzeniem Nr 86/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 11 marca 2019 r., otwarty konkurs ofert w w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych pn.: "Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych". W terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym nie złożono żadnej oferty na realizację tego zadania. W związku z powyższym, na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konkurs unieważnia się.