zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Oferty/Konkursy

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

Data dodania: 13 maja 2019

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 15 kwietnia 2019 r., zarządzeniem nr 133/2019 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2019 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: Działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych pn.:"Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych" dotację na realizację zadania przyznano podmiotowi:

Cofnij

1) Fundacja Lupus, (KRS 0000608338) - dotacja w wysokości 60.000 zł