zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Oferty/Konkursy

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

Data dodania: 25 lutego 2019

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych w formie prowadzenia zajęć, wycieczek, konkursów, spotkań okolicznościowych z elementami profilaktyki uzależnień.

Cofnij

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 24 stycznia 2019 r. zarządzeniem nr 36/2019 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2019 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo z zakresu: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych w formie prowadzenia zajęć, wycieczek, konkursów, spotkań okolicznościowych z elementami profilaktyki uzależnień, dotację na realizację zadania, przyznano podmiotowi:

1) Fundacja Emanio Arcus (KRS: 0000406931) - dotacja w wysokości: 28.339 zł.