zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Oferty/Konkursy

Otwarty konkurs ofert

Data dodania: 11 marca 2019

Otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Cofnij

Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w 2019 r. zadania publicznego w zakresie:

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z programem rekreacyjnym i profilaktycznym, zajęciami profilaktycznymi i terapeutycznymi w formie konsultacji indywidualnych oraz warsztatami uczącymi radzenia sobie w sytuacjach stresowych”

Termin składania ofert wyznacza się do dnia: 3 kwietnia 2019 r.