zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta

22 czerwca 2021
on-line
16:30
Najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta odbędzie się 22 czerwca 2021 r. o godz. 16:30. Posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

W porządku posiedzenia:

 1. Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej przy ul. Olszankowej w Legionowie.
  • Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Olszankowej w Legionowie.
  • Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Olszankowej w Legionowie.
 2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, osobie, która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy zbiegu ulic Jana III Sobieskiego i Warszawskiej.
 3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Legionowie stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla części działki ozn. nr ewid. 202 w obr. ewid. nr 65 położonej przy ulicy Wysockiego w Legionowie.
 6. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru „Śródmieścia Legionowa”.
 7. Dyskusja nad prawidłowością podejścia projektantów planu miejscowego Śródmieścia Legionowa do zagospodarowania terenu przy ul. Jagiellońskiej/Słowackiego i do sposobu interpretacji Studium m. Legionowa na przykładzie sprawy Państwa B. i A. G. oraz przyjęcie przez Komisję Rozwoju Rady Miasta stanowiska (wniosków) w tym zakresie. (temat wprowadzony pod obrady komisji zgodnie z decyzją podjętą podczas posiedzenia komisji 24 maja 2021 r.)
 8. Sprawy wniesione.
 9. Wolne wnioski.

Agnieszka Bludas-Nadworska
Naczelnik Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej


W porządku obrad, w pkt. 7, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe mieszkańców.

Grafika z napisem - Komisja