zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Oferty/Konkursy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Data dodania: 20 lutego 2019

Zarządzenie Nr 56/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku.

Cofnij

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm1 ), w związku z §9 ust.1 załącznika do Zarządzenia nr 235/2016 Prezydenta Miasta Legionowo  z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zarządza się co następuje:

§ 1.  Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2019 r. poprzez przyznanie dotacji Fundacji Wspierania Edukacji Szkolnej i Kształcenia Inżynierskiego Know-How w wysokości 10 000 zł na realizację zadania - Rozwój umiejętności inżynierskich dzieci i młodzieży przez organizację bezpłatnych spotkań w Legionowskim Klubie Kreatywności.
§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta Legionowo.
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.