zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Konkursy, oferty, dotacje

współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Nowe wzory druków - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 27 września 2019

  Oferent: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Rodzaj zadania: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo. Tytuł zadania: Asocjajca Legionowo Spontan cz. II.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Wyniki otwartego konkursu ofert

  dodano: 26 września 2019

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo: Integracja środowiska seniorów poprzez zorganizowanie Legionowskich Senioraliów.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 19 września 2019

  Oferent: Polski Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów. Rodzaj zadania: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo. Tytuł zadania: Światowy Dzień Seniora.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 3 września 2019

  Oferent: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego. Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych w formie prowadzenia zajęć, wycieczek, konkursów, spotkań okolicznościowych z elementami profilaktyki uzależnień. Tytuł zadania: "25 lat Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD w Legionowie".

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 2 września 2019

  Otwarty konkurs ofert z zakresu: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 26 sierpnia 2019

  Oferent: Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "NADZIEJA". Rodzaj zadania: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 13 sierpnia 2019

  Oferta z zakresu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości. Oferent: Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 13 sierpnia 2019

  Oferta z zakresu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości. Oferent: Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 5 sierpnia 2019

  Oferta z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo. Działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych pn.: Aktywizacja i edukacja osób zagrożonych i chorych na cukrzycę – Zdążyć przed cukrzycą. Część II

 • KomunikatyOferty/Konkursy

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

  dodano: 31 lipca 2019
  W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 2 lipca 2019 r. zarządzeniem nr 221/2019 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2019 r. zadania publicznego w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie punktu konsultacyjnego zapewniającego pomoc psychoterapeutyczną, psychologiczną i prawną oraz wsparcie terapeutyczne w formie spotkań indywidualnych i grupowych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, ich rodzin oraz osób uwikłanych w sytuację przemocy w rodzinie, dotację na realizację zadania otrzymuje:
 • Konkursy, oferty, dotacjeOfert

  Oferta małego grantu

  dodano: 29 lipca 2019
  Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Konkursy, oferty, dotacjeOfert

  Oferta małego grantu

  dodano: 29 lipca 2019
  Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Konkursy, oferty, dotacjeOfert

  Oferta małego grantu

  dodano: 25 lipca 2019
  Kampania społeczna poruszająca zagadnienia uzależnień oraz zasad aktywnego trybu życia „Bezpieczni, Aktywni - Zmierz ciśnienie przed Treningiem”
 • Konkursy, oferty, dotacjeUrząd Miasta

  Wykaz małych grantów 2019

  dodano: 22 lipca 2019

  Przedstawiamy Wykaz Małych Grantów w 2019 r.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOfert

  Oferta małego grantu

  dodano: 10 lipca 2019

  Integrowanie mieszkańców osiedla Piaski, w tym seniorów zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, uzależnionych i współuzależnionych poprzez prowadzenie punktu wsparcia oraz miejsca spotkań (kawiarenki) dla osób z grupy ryzyka oraz seniorów. Organizacja warsztatów kreatywnych dla dzieci i dorosłych - Edycja 3/2019.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 3 lipca 2019

  II otwarty konkurs ofert z zakresu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 26 czerwca 2019

  Oferent: ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki, rodzaj zadania: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo, tytuł zadania: Legionowskie Senioritki Artbale 2019.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 10 czerwca 2019

  Oferent: Polski Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów. Rodzaj zadania: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Tytuł zadania: „ASOCJACJA LEGIONOWO SPONTAN”.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Mały grant: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Kantego w Legionowie

  dodano: 5 czerwca 2019

  Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 • Konkursy, oferty, dotacjeUrząd Miasta

  Wykaz małych grantów 2019

  dodano: 3 czerwca 2019

  Przedstawiamy Wykaz Małych Grantów w 2019 r.