zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy

Data dodania: 24 sierpnia 2017
Logo: Mazowsze

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Cofnij

W dniu 14.07.2016 r. Gmina Miejska Legionowo podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. "Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy”, realizowanego w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Legionowie oraz Towarzystwem Amicus.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2016 r do 30 czerwca 2018 r. w następujących szkołach:

• Gimnazjum Nr 1 w Legionowie
• Gimnazjum Nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Legionowie
• Gimnazjum Nr 5 w Legionowie
• Gimnazjum Nr 6 w Legionowie
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku
• Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu legionowskiego poprzez rozwój doradztwa edukacyjnozawodowego oraz aktywną współpracę z pracodawcami.

W ramach realizacji projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

1. Uzyskanie kwalifikacji doradców zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu
doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach oraz podniesienie kwalifikacji doradców
zawodowych
2. Utworzenie w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym w szkołach
zawodowych na terenie powiatu legionowskiego Szkolnych Punktów Informacji i Kariery
3. Przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz do
aktywnego wejścia na rynek pracy poprzez przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa
edukacyjno-zawodowego
4. Utworzenie Platformy Współpracy: Edukacja dla Rynku Pracy

Efekty realizacji projektu:

• Podniesienie kompetencji nauczycieli - studia, kursy, współpraca z doradcą zawodowym

• Wyposażona szkoła – Szkolny Punkt Informacji i Kariery

• Indywidualne plany wsparcia szkół, na podstawie diagnozy potrzeb szkół

• Oferta bezpłatnych wsparcia uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych

• Szkolenia dla nauczycieli, pracodawców, rodziców

• Networking – poznanie lokalnego rynku pracy, prezentacja oferty szkoły

Wartość projektu wynosi 617 393,75 PLN, w tym wartość dofinansowania 554 193,75 PLN (493 915,00 PLN – środki pochodzące z UE, 60 278,75 PLN – budżet państwa).

  • Regulamin rekrutacji uczestników - uczniowie
  • Spotkanie informacyjne
  • Regulamin
  • Zmiany do regulaminu
  • Załącznik Nr 1 Deklaracja
  • Załącznik Nr 2 Oświadczenie
  • Załącznik Nr 3 Dane uczestnika projektu
  • Załącznik Nr 4 Protokół
  • Załącznik Nr 5 Ogłoszenie

II spotkanie networkingowe: Turkusowa firma XXI wieku

II Spotkanie networkingowe: Akademia Dobrego Networkingu

III Profile osobowości a styl zarządzania - IV Spotkanie Networkingowe

IV Spotkanie Platformy Współpracy Edukacja – Rynek Pracy

V Spotkanie Networkingowe: Biznes i edukacja przygotowują się do rynku pracy przyszłości

Mam Talent! Wygrywam Pracę