zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Deklaracje

W przypadku niezłożenia deklaracji będzie przeprowadzone postępowanie administracyjne oraz wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi poddane będą nadal egzekucji administracyjnej.

KTO MA OBOWIĄZEK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Właściciele i współwłaściciele oraz zarządcy nieruchomości są obowiązani złożyć i zmieniać na bieżąco deklarację  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku współwłasności deklarację wypełnia osobno każdy ze współwłaścicieli, dotyczy to również małżonków.

W przypadku mieszkańców bloków SMLW, KZB i wspólnot mieszkaniowych robią to za nich  zarządcy nieruchomości.

TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Nowi mieszkańcy domów jednorodzinnych  - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Zmiany deklaracji, na tym samym formularzu, należy dokonywać w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Deklaracja jest bardzo prosta i krótka – wystarczy ją wypełnić, podpisać i złożyć w Urzędzie Miasta Legionowo przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, stanowiska nr 1 i 2 w Biurze Obsługi Klienta.

Deklarację można również wysłać pocztą lub wypełnić on-line poprzez platformę e-PUAP.

W związku ze zmianą wzoru deklaracji, formularze deklaracji dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo oraz na stronie internetowej.

Plik do pobrania: Deklaracja - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/615/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dodatkowych informacji udziela:

Jacek Kaca, Elżbieta Ejdys
tel. 22 766 40 17 lub 22 766 41 17
mail: odpady@um.legionowo.pl