zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Legionowo przeciwdziała przemocy

Data dodania: 8 października 2010

Wyczekiwana nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy wprowadziła nowe rozwiązania systemowe obowiązujące w gminach. Jednym z tych rozwiązań jest powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Legionowo Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Cofnij

Powstanie nowego Zespołu stanowi kolejny ważny krok w ramach działań zmierzających do eliminowania sytuacji, występujących niestety o wiele za często, kiedy w obrębie rodziny dochodzi do aktów przemocy.
Zasadniczym celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest budowanie lokalnego systemu wsparcia instytucji i służb oraz zacieśnianie współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych, takich jak pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, przedstawiciele policji, prokuratury czy pedagodzy szkolni, działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zespół będzie pracował głównie w oparciu o działania zaplanowane
w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie Miasta Legionowo, a do jego kompetencji będzie należało, między innymi: diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie na terenie Miasta Legionowo, podejmowanie działań prewencyjnych i inicjowanie interwencji
w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie oraz rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy ofiarom przemocy.
 

Zarządzenie Nr 265/2010 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 24 września 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie