zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

NGO

Ewa Sobierajska - Główny Specjalista
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, pok.3.41,
tel. 22 766 40 07, email: ngo@um.Legionowo.pl

 • NGOSpołecznik Roku

  Zagłosuj na "Społecznika Roku 2017"

  dodano: 6 września 2017

  Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do dziewiątej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Termin składania wniosków upływa 30 września 2017 roku.

 • Miejska Rada SeniorówOsoby na zdjęciu: - Pani Elżbieta Bogucką - Zastępcę Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ds. Aktywizacji i Integracji Społecznej, - Pan Łukasza Wodowski pełniącego obowiązki Kierownika Wydziału ds. wdrażania programów społecznych i - Pani Danuta Książek- Starszy inspektor Wydziału ds. wdrażania programów społecznych, - Prezydenta Miasta Legionowo, Pana Romana Smogorzewskiego, - Sekretarz Miasta , Pani Danutę Szczepanik, - Ewa Milner-Kochańska Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych - Radny w Radzie Miasta Legionowo Pan Tadeusza Szulca, autor książki „Legionowo przystanek dawniej i dziś”- członka Rady Seniorów - Prezesa Zarządu Koła Powiatowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Legionowie, Pan Cezariusz Kalinowski wraz z małżonką Barbarą Kalinowską - Przewodniczący Zarządu Rejonowego, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Legionowie, Pan Ryszarda Winnickiego , - Prezes Zarządu Fundacji PSYCHE-STREFA Pani Barbara Wesołowska-Budka, Poradnia Zdrowia Psychicznego Educatio.

  Funkcjonowanie Rad Seniorów na Mazowszu - przykład legionowski

  dodano: 28 sierpnia 2017

  Zmiany demograficzne związane z coraz większą liczbą osób w wieku starszym i wydłużeniem się życia Polaków sta­wiają przed samorządami lokalnymi wiele wyzwań, w tym zapewnienie opieki osobom tracącym samodzielność. Samo­rząd Województwa Mazowieckiego oraz podległe mu samorządy w kolejnych latach będą kontynuowały swoją rolę koordynacyjną i informacyjną w polityce senioralnej Mazowsza.

 • KomunikatyWspólnota

  Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego

  dodano: 21 sierpnia 2017

  Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego "Edukacja w sferze przedsiębiorczości w Gminie Legionowo"

  Pełna wersja oferty w formacie .doc
   

 • KomunikatyWspólnota

  Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego

  dodano: 21 sierpnia 2017

  Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego  "Legionowskie Dni Przedsiębiorczości 2017".

  Pełna wersja oferty w formacie .doc

 • NGOOsoby trzymające się za ręce

  Mazowieckie Barwy Wolontariatu

  dodano: 21 sierpnia 2017

  Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz siódmy zaprasza do udziału w konkursie Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Jego celami są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia jego prestiżu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach i zakresu pracy wolontariuszy.