zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

NGO

Ewa Sobierajska - Główny Specjalista
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, pok.3.41,
tel. 22 766 40 07, email: ngo@um.Legionowo.pl

 • KomunikatyWspólnota

  Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego

  dodano: 21 sierpnia 2017

  Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego "Edukacja w sferze przedsiębiorczości w Gminie Legionowo"

  Pełna wersja oferty w formacie .doc
   

 • KomunikatyWspólnota

  Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego

  dodano: 21 sierpnia 2017

  Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego  "Legionowskie Dni Przedsiębiorczości 2017".

  Pełna wersja oferty w formacie .doc

 • NGOOsoby trzymające się za ręce

  Mazowieckie Barwy Wolontariatu

  dodano: 21 sierpnia 2017

  Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz siódmy zaprasza do udziału w konkursie Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Jego celami są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia jego prestiżu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach i zakresu pracy wolontariuszy.

 • KomunikatyPiktogram Wspólnota

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

  dodano: 27 lipca 2017
  Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo: Integracja środowiska seniorów poprzez zorganizowanie Legionowskich Senioraliów.
 • KulturaLogo: Punkt kontaktowy Europa dla Obywateli

  Bezpłatne spotkanie informacyjne o programie "Europa dla obywateli"

  dodano: 24 lipca 2017
  Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na bezpłatne spotkanie informacyjne o programie "Europa dla obywateli", które odbędzie się 27 lipca w Białymstoku