zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

NGO

Ewa Sobierajska - Główny Specjalista
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, pok.3.41,
tel. 22 766 40 07, email: ngo@um.Legionowo.pl

 • Oferta pozakonkursowa

  dodano: 25 maja 2016
  Wycieczka patriotyczno - historyczna do Maciejowic-Dęblina- Okrzei szlakiem gen. Tadeusza Kościuszki i Henryka Sienkiewicza z cyklu „Poznajemy historię i kulturę Mazowsza” 11.06.2016 . godz. 8.00-21.00
 • w sprawie rozstrzygnięcia otwartego II konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie

  dodano: 23 maja 2016
  Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku poprzez przyznanie dotacji:
 • Komunikaty

  Nowelizacja stowarzyszeń. Pełnomocnicy do podpisywania umów z członkami zarządu

  dodano: 20 maja 2016
  W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach, członkowie stowarzyszeń mogą już zacząć zastanawiać się nad wyznaczeniem pełnomocników podpisujących umowy z członkami zarządu. Wymóg posiadania takiego pełnomocnika zacznie obowiązywać pod koniec maja. O pełnomocnika niełatwo! Jest on wskazywany przez walne zebranie.
 • Uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego

  dodano: 10 maja 2016
  W dniu 25 kwietnia 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570)
 • Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych - konkurs ofert

  dodano: 09 maja 2016

  Ogłaszamy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w 2016 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych pn. : "Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych".