zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

NGO

Ewa Sobierajska - Główny Specjalista
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, pok.3.41,
tel. 22 766 40 07, email: ngo@um.Legionowo.pl

 • Komunikaty

  Bezpłatna Grupa Wsparcia dla dzieci

  dodano: 9 stycznia 2018

  System ćwiczeń W. Sherborne ma zastosowanie zarówno we wspomaganiu i stymulowaniu rozwoju dzieci, jak i terapii zaburzeń rozwoju emocjonalnego, społecznego, umysłowego, ruchowego i fizycznego. Podczas zajęć dziecko poznaje swoje ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej drugiego człowieka, uczy się współpracy.

   

 • Komunikaty

  Bezpłatna Grupa Wsparcia dla rodziców

  dodano: 9 stycznia 2018

  Grupa wsparcia to skuteczna metoda wspólnego rozwiązywania problemów i oczywiście wsparcia w pracy z dzieckiem, lepszego funkcjonowania rodzica lub opiekuna oraz całej rodziny. Dzięki grupie wymienią się Państwo doświadczeniami, spotkają tych, który mają podobne problemy, a wspólnie na pewno znajdziemy rozwiązania problemów.

 • Nabór do komisji konkursowej - oświata

  dodano: 9 stycznia 2018

  Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegp Gminy Legionowo w 2018 roku z zakresu edukacji,oświaty i wychowania ogłasza się dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie) otwarty nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w ww. zakresie.

 • KomunikatyBIP Logo

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku

  dodano: 5 stycznia 2018
  Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji w 2018 roku zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.
 • NGOFot. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

  Konkurs na najciekawszą inicjatywę profilaktyczno-edukacyjną dla dzieci w trakcie ferii

  dodano: 3 stycznia 2018
  Do 10 stycznia 2018 roku można zgłaszać inicjatywy, które będą realizowane z dziećmi podczas ferii.