zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

NGO

Ewa Sobierajska - Główny Specjalista
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, pok.3.41,
tel. 22 766 40 07, email: ngo@um.Legionowo.pl

 • Bezpłatne porady dla legionowskich organizacji pozarządowych

  dodano: 27 stycznia 2016

  Wiesław Jakubczak, prawnik, ekspert od dokumentacji finansowej i księgowej organizacji pozarządowych, doradca Zarządu „Artbale” Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki, będzie do końca marca 2016 roku, udzielał nieodpłatnych konsultacji w zakresie problematyki trzeciego sektora.

 • Otwarty konkurs ofertw zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  dodano: 26 stycznia 2016
  Termin składania ofert wyznacza się do 19 lutego 2016 roku do godz. 16.00
 • Konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki,

  dodano: 26 stycznia 2016

  Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2016 r. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Prezydent Miasta Legionowo działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.) w związku z §18 ust.1 oraz §16 pkt 4 załącznika do Uchwały nr XIII/152/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 • ZdrowieGrafika: Rozłożony liść a w nim globus

  Dotacje na ekologię

  dodano: 22 stycznia 2016

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie uruchamia w 2016 roku nowe dofinansowania skierowane do osób fizycznych.

 • NGOZdjęcie: konsultacje społeczne

  Reklama jest składnikiem miejskości

  dodano: 21 stycznia 2016

  Czy Legionowo ma problem z reklamami? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy konsultacji społecznych na temat ładu reklamowego, które odbyły się w poniedziałek (18.01) w sali konferencyjnej Ratusza. Architekt Grzegorz Buczek, wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz członek Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich zapoznał zgromadzonych mieszkańców i przedsiębiorców z głównymi założeniami „ustawy krajobrazowej”.